Vanliga frågor och svar

Vad gör att dammet sugs upp bra?
För att dammet ska sugas upp bra krävs ett effektivt munstycke med rätt kombination av luftflöde och sugförmåga. Det är även viktigt med ett rör som har en aerodynamisk design och ett slangsystem som är lufttätt, ett lufttätt system i själva dammsugaren samt en högeffektiv motor.

Hur stor roll spelar motoreffekten (watt-talet)?
En hög motoreffekt är inte nödvändigtvis en indikator på hög prestanda. Motoreffekten handlar om den mängd elektricitet som förbrukas och har inte någon direkt betydelse för dammupptagningen.

Vad menas med sugeffekt?
Sugeffekten är lufttrycket (vakuum) x luftflödet (liter per sekund) mätt i watt. Hög sugeffekt är inte nödvändigtvis en indikator på bra städförmåga. För att få bra dammupptagning måste en hög sugeffekt kombineras med ett effektivt munstycke.

Vad är fördelen med HEPA-filtrering?
Ett HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) fångar upp dammpartiklar som är så små att de inte är synliga för blotta ögat och som kan orsaka astma- och allergisymptom. HEPA-filter har olika filtreringsnivåer. Ju högre nummer på filtret, desto fler och mindre partiklar filtrerar det bort. Det är även viktigt att själva dammsugaren är lufttät, så att inga dammpartiklar kommer ut utan att passera filtret.

Varför behöver jag olika munstycken?
Olika golvtyper kräver olika munstycken för att bästa tänkbara resultat ska uppnås. När du rengör hårda golv, till exempel klinkers eller trägolv, är det bäst att använda ett munstycke som är anpassat därefter (kallas ibland parkettmunstycke) för att få bästa tänkbara dammupptagningsförmåga.

Turbomunstycken är luftdrivna munstycken med roterande borste som passar perfekt för att få bort damm långt nere i en heltäckningsmatta.Motordrivna munstycken har också roterande borste men drivs precis som namnet indikerar av en motor istället. De passar också perfekt för rengöring av mattor.

Med kombinationsmunstycken kan du rengöra både hårda golv och mattor. En del kombinationsmunstycken ställs om för att anpassas till ytan du dammsuger medan andra inte behöver ställas om alls.

Vad menas med att dammsugaren blir igentäppt?
Efterhand som dammpartiklar fastnar i filtret eller i påsen blir dammsugaren tilltäppt. När dammängden blir för stor täpps filtret eller påsen till så att luftflödet minskar och städresultatet blir sämre. Avancerade dammsugarpåsar, till exempel s-bag i syntetmaterial, minimerar detta problem.

Varför är det viktigt med mjuka hjul?
Hårda hjul kan repa trägolv eller liknande. Därför är det bättre med mjuka hjul som inte lämnar märken på hårda golv. Det gör även att det inte låter så mycket.

Varför finns det två stora hjul baktill och ett litet hjul framtill?
De stora hjulen baktill förbättrar dammsugarens rörlighet. De små hjulen framtill gör att dammsugaren följer dig istället för att sticka iväg åt sidan. De gör det även enklare för dig att navigera runt möbler och förflytta dig snabbt med dammsugaren över tjocka mattor och kablar etc.

Vad är tillbehören bra för?
De flesta av våra dammsugare har tre typer av tillbehör som underlättar städningen:
1. Fogmunstycke: Bra för trånga utrymmen, t.ex. element
2. Möbelmunstycke: Perfekt för rengöring av textilier, stoppade möbler etc.
3. Mjuk borste: Används för att göra rent på hyllor, ömtåliga saker och möbler utan klädsel.

Varför är sladdlängden viktig?
En längre sladd är bekvämt, eftersom det gör att du inte behöver flytta runt mellan olika vägguttag lika mycket. För att räkna ut räckvidden lägger du i allmänhet till 3 meter till sladdens längd. Det innebär att du med en sladd på 9 meter alltså har en räckvidd på 12 meter (slang och rör medräknat).

Måste jag rengöra filtren?
Dammsugaren har ett utblåsfilter, ett motorfilter och (i påslösa dammsugare) ett filter till dammbehållaren. Dessa filter måste underhållas för att du ska kunna utnyttja dammsugarens prestanda fullt ut.

Hur ofta bör jag rengöra eller byta ut filtren?
Utblåsfilter måste bytas (eller rengöras, beroende på typ av filter) varje år. Det finns tre typer av utblåsfilter: mikrofilter, HEPA-filter som inte är sköljbara och HEPA-filter som är sköljbara. Mikrofilter och icke sköljbara HEPA-filter kan inte rengöras och måste bytas ut mot nya. Sköljbara HEPA-filter ska sköljas i enlighet med anvisningarna i användarhandboken.

Motorfiltret ska bytas ut när det är synbart smutsigt i påslösa dammsugare eller för vart femte byte av dammsugarpåse i dammsugare med påse. Motorfiltret är inte tvättbart, så det måste alltid bytas ut mot ett nytt. Om du har en påslös dammsugare bör filtret till dammbehållaren rengöras för var femte tömning av dammbehållaren eller när filtret är synbart smutsigt.

Hur vet jag om filtret är sköljbart?
På Electrolux dammsugare har sköljbara HEPA-filter en blå ram. Icke sköljbara filter har en grön ram.

Hur ska jag veta vilken dammsugarpåse som ska användas?
Electrolux har utvecklat en dammsugarpåse i standardstorlek som passar alla Electrolux-modeller: s-bag. Med s-bag behöver du inte längre memorera krångliga modellnummer och koder. Det enda du behöver göra är att leta efter s-bag-logotypen. Det finns olika varianter av s-bag, beroende på dina unika krav: s-bag Ultra Long Performance, s-bag Anti Allergy, s-bag Classic Long Performance, s-bag Anti Odour och s-bag Classic.

Hur bedömer jag ljudnivån på dammsugaren?
En standarddammsugare ligger på 78 decibel. Electrolux mäter sina dammsugare enligt internationella standarder.

 

 
Skicka till en vän

Skicka till fler vänner

Förhandsgranska e-postmeddelandet Hej, jag tänkte att du kanske kunde vara intresserad av detta

Stäng