Centraldammsugare startar inte

Senast uppdaterad 2020-06-04 14:09

Problem

  • Startar inte
  • Stänger av sig själv

Gäller för

  • Centraldammsugare

Lösning

  1. Kontrollera att hemmets säkringar är hela
  2. Testa slangen i flera uttag och/eller vicka på strömbrytaren på handtaget
  3. Kontrollera att handtaget inte är skadat
  4. Dra ut nätsladden, kontrollera slangen och rörsystemet avseende hinder. Låt enheten svalna under minst 30 minuter, starta om enheten
  5. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Om On/Off lampan/LCD fönstret blinkar kan överbelastnings- eller överhettningsskyddet löst ut
Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.