Centraldammsugare startar inte

Senast uppdaterad 2020-06-04 14:09

Problem

  • Startar inte
  • Stänger av sig själv

Gäller för

  • Centraldammsugare

Lösning

  1. Kontrollera att hemmets säkringar är hela
  2. Testa slangen i flera uttag och/eller vicka på strömbrytaren på handtaget
  3. Kontrollera att handtaget inte är skadat
  4. Dra ut nätsladden, kontrollera slangen och rörsystemet avseende hinder. Låt enheten svalna under minst 30 minuter, starta om enheten
  5. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Om On/Off lampan/LCD fönstret blinkar kan överbelastnings- eller överhettningsskyddet löst ut
Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.