Dammsugare startar inte eller stängs av under användning

Senast uppdaterad 2023-12-11 10:14

Problem

 • Dammsugaren startar inte
 • Dammsugaren slutade plötsligt fungera
 • Dammsugaren stänger av sig själv

Gäller för

 • Dammsugare
 • Påslös dammsugare
 • Skaftdammsugare

Lösning

Möjliga orsaker:

 • Borstrullen, munstycket eller slangen är blockerad
 • Filter behöver rengöras/bytas
 • Dammpåsen/behållaren är full
 • Dammsugaren kan vara överhettad
 • Batteriet är tomt (sista lysdioden blinkar)
 • Defekt modell


Några saker du kan kontrollera för att försöka lösa:

1. Koppla bort dammsugaren från elnätet - kontrollera sedan om munstycket, slangen och slangen är blockerade

2. Kontrollera om filtren är blockerade och/eller smutsiga. Byt ut eller rengör filtren

Placeringen och installationen av dammpåsen/dammbehållaren och filtren kan variera beroende på dammsugarens modell. Se bruksanvisningen för din apparat.

Ladda ner bruksanvisningen

motorfilter (exempelbild)

HEPA-filter (exempelbild)

3. Kontrollera om dammpåsen är full och byt ut den vid behov (endast modeller med påse). Påsindikatorn blir RÖD när påsen är full

Kontrollera och töm soptunnan (påslösa modeller)

4. Låt dammsugaren svalna i minst 2 timmar på laddningsstativet innan du startar den igen (skaftdammsugare)

5. Ladda dammsugaren helt (skaftdammsugare)

6. Kontrollera att kabeln är ansluten till elnätet

7. Kontrollera att kontakten och kabeln inte är skadade, kontrollera ett annat uttag för att utesluta eventuella elektriska problem

8. Kontrollera om en säkring har gått

9. Kontrollera om batteriindikatorlampan reagerar (endast vissa modeller).


Om dammsugaren fortfarande inte fungerar, kontakta ett auktoriserat Electrolux-servicecenter.

Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.