Fjärrkontrollen på handtaget fungerar inte till min dammsugare

Senast uppdaterad 2023-12-19 16:01

Problem

  • Dammsugarens fjärrkontroll fungerar inte, svarar inte eller startar inte för dammsugaren

Gäller för

  • Dammsugare
  • Påslös dammsugare

Lösning

  1. Se först till att batteriindikatorn på fjärrkontrollen lyser när en av knapparna trycks in. Om inte, kan batteriet behöva bytas ut.
    Se hur du byter batteri från handtaget detta visas i bruksanvisningen.
  2. Om LED-symbolen lyser när knapparna på fjärrkontrollen trycks ned kan dammsugaren behöva programmeras om med fjärrkontrollen.
    Här är 2 exempel på hur du programmerar om fjärrkontrollen till din dammsugare, beroende på modell.

Exempel 1

1. Sätt i nätkontakten i vägguttaget.

2. Inom 20 sek. tryck på följande knappar samtidigt, 1 + 3 + 4.(detta tar bort den gamla programmeringen)

3. Dra ur kontakten och vänta 6 sek.

4. Anslut nätkontakten igen.

5. Inom 20 sek. tryck på följande knappar samtidigt, 1 + 3.

6. Fjärrkontrollen är nu återställd och dammsugaren kan användas normalt igen.


Exempel 2

1. Sätt i nätkontakten i vägguttaget.

2. Inom 20 sek. tryck på följande knappar samtidigt, 1 + 4.(detta tar bort den gamla programmeringen)

3. Dra ur kontakten och vänta i 3 sek.

4. Anslut nätkontakten igen.

5. Inom 20 sek. tryck på följande knappar samtidigt, 1 + 3.

6. Fjärrkontrollen är nu återställd och dammsugaren kan användas normalt igen.


Orsak

  • Om ovanstående inte löser problemet rekommenderar vi att du kontaktar ett auktoriserat servicecenter
Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.