Wi-Fi-symbolen försvann/Wi-Fi-symbolen blinkar

Senast uppdaterad 2020-03-17 15:39

Problem

  • Wi-Fi-symbolen försvann eller Wi-Fi-symbolen blinkar

Gäller för

  • Pure I9
  • Pure I9.2
  • Robotdammsugare

Lösning

  1. Kontrollera att routern fungerar och att roboten är inom Wi-Fi räckvidden. Om symbolen är tänd utan att blinka, är roboten i kontakt med routern
  2. Om roboten inte har kopplatsupp med ditttrådlösa WiFi nätverk, syns ingen Wi-Fi symbol. Koppla upp roboten med nätverket genom appen

Orsak

  • Om roboten förlorade Wi-Fi-signalen, blinkar Wi-Fi-symbolen. Inbyggt nätverk är inte tillgängligt
  • Om roboten inte har kopplats upp med ditttrådlösa WiFi nätverk, syns ingen Wi-Fi symbol

Hjälpte den här artikeln dig?

Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.