PureF9 laddas inte

Senast uppdaterad 2020-03-12 15:48

Problem

 • Produkten laddas inte
 • Startar inte
 • Batteriet är slut

Gäller för

 • Pure F9

Lösning

 1. Tryck ner huvudenheten till det lägsta läget. Den ska inte vara låst i det övre läget och/eller mellan olika lägen
 2. Kontrollera att kontakterna på baksidan av huvudenheten är i kontakt med laddaren
 3. Se till att laddarstation är ansluten till ett vägguttag
 4. Se till att munstycket är anslutet till produkten, annars kan den inte laddas
 5. Förvara och ladda produkten inomhus och vid en rumstemperatur på 5 °C–35 °C
 6. Kvarstår problemet, kontakta kundservice

Orsak

 • Huvudenheten är placerad i fel position
 • Produkten är felaktigt placerad i laddaren
 • Laddarkontaktstiftet är inte anslutet
 • Fel eller inget munstycke anslutet
 • För att skydda batteri och elektronik sker ingen laddning om rumstemperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C
Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.