Använda multitabletter

Senast uppdaterad 2020-03-12 13:11

Problem

  • Hur använder jag multitabletter?

Gäller för

  • Diskmaskin

Lösning

Vid användning av multitabletter behöver man inte fylla på saltbehållaren och facket för ytaktivt ämne, beroende på vattenhårdheten. I områden med hårt vatten rekommenderas fortfarande salt och ytaktivt medel för bästa diskresultat

  1. Justera vattenhårdheten elektroniskt till nivå 1. På denna nivå lyser indikatorn (tillsätt salt) inte på kontrollpanelen
  2. Aktivera multitablett funktionen genom att trycka på relevant knapp
  3. Se manual för mer detaljerad information

Sätt på multitablett-funktionen före varje program

  1. Multitablett-funktionen måste sättas på efter att du har valt ett program och kommer inte att sparas i minnet
  2. Om torkprogrammet ger dåliga resultat fyller du på spolglans dispensern och ställer in vattenhårdhets nivån till 1 eller 2
Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.