Diskmaskinen startar inte

Senast uppdaterad 2024-05-08 08:59

Problem

  • Diskmaskin startar inte
  • Diskmaskin reagerar inte
  • Diskmaskinen har fastnat på programmet, kan inte välja ett nytt
  • Lyser inte upp

Gäller för

  • Integrerad diskmaskin
  • Fristående diskmaskin

Lösning

1. Kontrollera dörren

Kontrollera att dörren är helt stängd.Öppna och stäng dörren igen. Om du hör ett klick är det ett tecken på att dörren är ordentligt stängd.

2. Fördröjd start aktiverad

Kontrollera om fördröjd start är inaktiverad Se din användarmanual för detaljerade instruktioner om hur du inaktiverar den här funktionen.

3. Kontrollera om maskinen redan är i ett aktivt program .

Återställ / avbryt tvättprogrammet / maskinen genom att trycka på knappen / knapparna enligt instruktionerna i din bruksanvisning.

Exempel:
Tryck på strömknappen  och håll den intryckt i ca. 3 sekunder. Enheten återgår sedan till programval


På vissa maskiner visas det på panelen vilka knappar som måste tryckas in, med en linje mellan knapparna.

.

När du har återställt tvättprogrammet, försök sedan starta ett nytt tvättprogram.

Du kan ladda ner bruksanvisningen här.


4. Kontrollera alternativen

Kontrollera om inställningarna "Ultra tyst" eller "Natt" är valda: dessa inställningar tillåter långa pauser på upp till 20 minuter i tvättprogrammet. Programmet kan fortfarande vara igång.

5. Kontrollera om maskinen visar ett larm

Kontrollera om det finns ett larm, akustiska larm eller felkoder: Felkoden kan vara en blinkande lampa, en serie pip eller en kod i displayen. Se användarmanualen för detaljer om hur du löser problemet. Du kan ladda ner bruksanvisningen här.

6. Kontrollera vattentillförsel och avlopp

Kontrollera att avlopp och vattentillförsel är ok

7. Kontrollera efter möjliga strömproblem:

Kontrollera att maskinens stickpropp är ansluten till uttaget och att den är påslagen.

Anslut en annan enhet till samma uttag för att säkerställa att den har ström.

Kontakta en lokal elektriker för att lösa problemet om uttaget inte fungerar.

8. Kontrollera HFI/HPFI-reläet

Kontrollera om HFI/HFPI-reläet är avstängt - eller om en säkring har gått i din elpanel. Återställ HFI/HFPI-reläet/restströmsbrytaren eller byt ut säkringen Du kan återställa HFI/HFPI-reläet genom att trycka/vrida omkopplaren till läget "ON"

9. Kontrollera om demofunktionen är aktiverad

Om diskmaskinen visar "don" i displayen betyder det att demofunktionen är aktiverad.
Demofunktionen kan användas för att visa maskinens funktioner utan att den är ansluten till vatten och avlopp.

Avaktivera demofunktionen: tryck och håll in ECO+Auto i 5 sekunder . Displayen visar "d:OF" i 3 sekunder.
Efter att demoläget har stängts av kommer maskinen att fungera normalt igen.
Demofunktionen aktiveras på samma sätt.
Exempel:

Om din diskmaskin har wifi
Inaktivera demofunktionen: Här måste du först trycka på snabbknappen och sedan trycka och hålla nere ECO+Auto i 5 sekunder . Displayen visar "d:OF" i 3 sekunder.
Efter att demoläget har stängts av kommer maskinen att fungera normalt igen.
Demofunktionen aktiveras på samma sätt.

10. Boka service

Om ovanstående inte löste problemet rekommenderar vi att du bokar ett besök av någon av våra specialutbildade servicetekniker.

Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.