Hur du rengör och underhåller din diskmaskin från Electrolux

Senast uppdaterad 2024-03-20 10:15

En Electrolux diskmaskin, lätt öppen och fylld med ren disk

Rengör din diskmaskin från Electrolux regelbundet så att den fortsätter att fungera optimalt.

Kör ett långt program

Kör ett långt program två gånger i månaden när diskmaskinen är tom. Detta är särskilt viktigt om du ofta använder kortare program, eftersom det kan leda till att det samlas fett och kalk i diskmaskinen. Clean and Care rekommenderas för optimal prestanda.

Om din diskmaskin har programmet Maskinvård, använd detta istället för ett vanligt program.

Kör programmet Maskinvård (om tillgängligt)

Om din diskmaskin har rengöringsprogrammet Maskinvård, kör det när symbolen lyser. Diskmaskinen ska då vara tom. Innan du startar programmet, rengör filtren och spolarmarna. Se bruksanvisningen för att lära dig hur du startar Maskinvård på din diskmaskinsmodell. Clean and Care rekommenderas för optimal prestanda.


Rengör gummipackningen

Rengör dörrens gummipackning med en mjuk och fuktig trasa. Använd inte slipande produkter, slipande rengöringssvampar, vassa verktyg, starka kemikalier, skurmedel eller lösningsmedel.Rengör filtren

Kontrollera filtren och sumpen efter varje diskmaskinsanvändning och rengör vid behov. Föremål som glasbitar, plast eller mat som fastnat i filtren minskar rengöringsprestandan och kan orsaka skador.

Viktigt: Stäng av diskmaskinen och dra ur stickkontakten innan du rengör filtren.

Det finns tre filter, kallade (A) , (B) och (C).1. Vrid filtret (B) moturs och lyft ut det.

2. Separera filtret (C) från filtret (B) .

3. Ta bort det platta filtret (A).

4. Tvätta filtren under rinnande vatten. Se till att det inte finns några matrester eller skräp i eller runt kanten på sumpen.

5. Sätt tillbaka det platta filtret (A) och se till att det är korrekt placerat med hjälp av låsmekanismen på baksidan.

6. Sätt tillbaka de runda filtren (B) och (C) .

7. Sätt tillbaka de runda filtren (B) och (C) ovanpå det platta filtret (A). Vrid medurs tills den låser.  
Rengör spolarmarna

Rengör spolarmarna regelbundet för att förhindra att hålen täpps igen.

Viktigt: Stäng av diskmaskinen och dra ur nätkontakten innan du rengör spolarmarna.

Rengöring av den nedre spolarmen

1. Ta bort den nedre spolarmen genom att dra den uppåt.

2. Tvätta spolarmen under rinnande vatten. Använd en tandpetare eller liknande för att ta bort smutspartiklar från hålen.

3. För att sätta tillbaka spolarmen, tryck den nedåt.


Rengöring av den övre spolarmen

Hur man rengör den övre spolarmen beror på din modell. På vissa modeller bör den övre spolarmen rengöras utan att den tas bort, med hjälp av en tandpetare eller liknande för att rengöra eventuell smuts som täpper till öppningarna.

På andra modeller rekommenderas det att ta bort den övre spolarmen för att tvätta den under rinnande vatten. Rester kan avlägsnas med en tandpetare eller liknande. På dessa modeller lossas den övre spolarmen från korgen genom att trycka den uppåt och samtidigt vrida den medurs. Efter rengöring, sätt tillbaka den genom att trycka den uppåt och vrida moturs tills den låses på plats.

Kolla i bruksanvisningen för att se vad som gäller för din diskmaskin.

Rengöring av den översta spolarmen

Den översta spolarmen är placerad ovanför den övre korgen. Denna spolarm (C) är installerad i utmatningsröret ( A) med monteringselementet (B) .

Viktigt: Om du har en besticklåda i toppen av din diskmaskin måste du ta bort den innan du rengör den övre spolarmen. Detta görs genom att släppa upp propparna på sidorna av bestickslådans glidskenor och dra ut lådan. Se användarmanualen för detaljer.
1. För att lossa spolarmen (C) från tillförselröret (A) , vrid monteringselementet (B) moturs och dra spolarmen nedåt.

2. Tvätta spolarmen under rinnande vatten. Använd en tandpetare eller liknande för att ta bort smutspartiklar från hålen. Kör vattnet genom hålen för att tvätta bort smutspartiklar från insidan.

3. För att sätta tillbaka spolarmen (C) , sätt in monteringselementet (B) i spolarmen och fixera det i tillförselröret (A) genom att vrida det medurs. Se till att monteringselementet låser på plats.

4. Om tillämpligt för din modell: Montera besticklådan på glidskenorna och sätt tillbaka propparna.
För mer information om din specifika diskmaskinsmodell, se bruksanvisningen. Du hittar din bruksanvisning här.  

Registrera dina produkter
Registrera dina produkter

Registrera dina produkter med MyElectrolux och hitta allt du behöver på ett och samma ställe.

Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.