Indikatorn för automatisk rengöring ("Machine Care") tänds på diskmaskinen

Senast uppdaterad 2024-05-21 16:25

Problem

  • Indikatorn för automatisk rengöring ("Machine Care") tänds på diskmaskinen
  • Hur använder man Auto-Cleaning-programmet?
  • Vad är programmet för maskinvård?
  • Varför tänds lampan för automatisk rengöring (Machine Care)?

maskinvård ikon

Gäller för

  • Fristående diskmaskin
  • Integrerad diskmaskin

Lösning

Machine Care är ett program utformat för att rengöra apparatens insida med optimalt resultat. Det tar bort kalk- och fettansamlingar

DETTA PROGRAMMET ÄR INTE AVSEDD ATT ERSÄTTA RENGÖRING AV FILTER OCH SPRAYARMAR

Resten av detta rengöringsprogram bestäms automatiskt av diskmaskinen.

När apparaten upptäcker behovet av rengöring visas indikatorn  "Machine Care" tänds.

Fortsätt enligt följande:

1. Rengör först filtren och spolarmarna. Se bruksanvisningen för detaljerad vägledning.

2. Använd rengöringsmedel för diskmaskiner en gång i månaden. Vi rekommenderar vårt egna rengöringsmedel som finns att köpa i vår webshop.

Köp Clean & Care rengöringsmedel i webshopen här

3. Följ instruktionerna på förpackningen. Lägg inte disk i korgarna

4. Tryck och håll ned samtidigt  ("ExtraPower") och  ("AUTO Sense") i cirka 3 sekunder: indikatorerna  (Autorengöring) och  (“ExtraPower”) blinkar. Displayen visar programmets längd

5. Stäng luckan för att starta programmet.

6. När programmet är klart visas indikatorn  är av.

Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.