Luckan till diskmaskinen öppnas efter 2 minuter

Senast uppdaterad 2023-06-13 13:17

Problem

  • När luckan stängs för att starta programmet, öppnar den luckan efter 2 minuter
  • Efter aktivering av rengöringsprogrammet öppnas luckan 2 minuter efter start

Gäller för

  • Diskmaskiner med EDW7100 panel utan display


Lösning

  1. Anledningen till att maskinen öppnar luckan efter ca. 2 minuter är förmodligen att Demo-funktionen har aktiverats.
  2. Avaktivera demofunktionen
    Tryck och håll ned ECO+Auto-knapparna i 5 sekunder. Alla lysdioder/ikoner blinkar i 3 sekunder
    (Demofunktionen aktiveras på samma sätt)
  3. Försök sedan starta ett tvättprogram igen och se om problemet är löst
Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.