Så här fyller du på spolglans i din diskmaskin från Electrolux

Senast uppdaterad 2024-03-20 09:34

En kvinna laddar disk i sin Electrolux-diskmaskin

Fyll spolglansbehållaren när du använder din Electrolux diskmaskin för första gången eller när indikatorn (A) är genomskinlig. Spolglans hjälper till att torka din disk och ser till att den inte får ränder eller fläckar. Den frigörs automatiskt under varmsköljningsfasen.


Tillsätt spolglans

1. Öppna locket (C) .

2. Fyll dispensern (B) med spolglans tills den når markeringen MAX. Använd endast spolglans som uttryckligen är avsett för diskmaskiner.

3. Ta bort eventuellt utspillt spolglans med en trasa för att förhindra överdriven skumbildning.

4. Stäng locket. Se till att det klickar fast.Justera mängden spolglans

Du kan justera mängden spolglans som används efter dina preferenser. Standardnivån är 5A på en skala från nivåerna 0A till 8A. Kontrollera rekommendationerna på flaskan med spolglans som du använder.

Om du behöver justera spolglansinställningen, se bruksanvisningen för instruktioner om din modell.

Bra att veta : Vissa diskmaskinstabletter innehåller spolglans, så att lägga till det i det dedikerade spolglansfacket kanske inte är nödvändigt. För att koppla bort användningen av spolglans och indikatorn på facket, ställ in spolglansnivån på 0A.


Viktigt

  • Spolglansfacket (B) är endast avsett för spolglans. Fyll den inte med rengöringsmedel eller andra vätskor.
  • Använd alltid rätt mängd spolglans. Otillräcklig dosering ger sämre torkningsresultat, medan för stor dosering kan ge ett blåaktigt lager på disken.
  • En full behållare med spolglans räcker till mellan 10 och 20 cykler, beroende på den inställda vattenhårdhetsnivån.För mer information om din specifika diskmaskinsmodell, se bruksanvisningen.

Nu när du har lärt dig hur du fyller på spolglans i din diskmaskin, kanske du vill veta mer om hur du fyller på salt.

Registrera dina produkter
Registrera dina produkter

Registrera dina produkter med MyElectrolux och hitta allt du behöver på ett och samma ställe.

Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.