Så här inaktiverar du AirDry på diskmaskinen

Senast uppdaterad 2020-06-09 10:02

Problem

 • Så här inaktiverar du AirDry på diskmaskinen

Gäller för

 • Diskmaskiner med AirDry-funktion

Lösning

För att inaktivera AirDry-funktionen, se förslagen nedan för stegvisa anvisningar:

OBS! Tillämplig metoden varierar beroende på typen av kontrollpanel på diskmaskinen. Om kontrollpanelen ser annorlunda ut jämfört med figuren nedan, se bruksanvisningen som medföljer maskinen

 1. För att AirDry-funktionen ska kunnd inaktiveras måste maskinen vara i programvalsläge
  • OBS! Produkten är i programvalsläge när programlampan lyser och displayen visar programmets längd
  • Kontrollera att produkten är i programvalsläge när du slår på produkten
  • Om detta inte händer kan du ställa in programvalsläget på följande sätt: Håll in K1 och K2 samtidigt tills maskinen går över i programvalsläge
 2. Du öppnar användarläget genom att hålla ner K3 och K4 samtidigt tills indikatorerna L1, L2 och L3 börjar blinka och displayen är tom
 3. Tryck på K3
  • Indikatorerna L1 och L2 släcks
  • Indikator L3 fortsätter att blinka
  • På displayen visas den aktuella inställningen: Io = AirDry aktiverad
 4. Tryck på K3 för att ändra inställning: Oo = AirDry inaktiverad
 5. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta inställningen

Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.

Recensera din produkt
Recensera din produkt

Din åsikt är viktig för oss. Vi uppskattar och uppmuntrar till att alla recensioner reflekterar din upplevelse av produkten.