Hur man byter ut dörren (1)

Senast uppdaterad 2021-03-22 16:27

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Hur man byter gångjärn

VERKTYG:

6 × 300 skruvmejsel


Steg 1

Lägg ner produkten på en plan mjuk yta eller golv.

Steg 2

Lossa fyra skruvar på nedre gångjärnet och ta bort det nedre gångjärnet.


Steg 3

Ta bort dörren försiktigt och ersätt den med en ny glasdörr


Steg 4

Sätt tillbaka det nedre gångjärnet och fäst de fyra skruvarna, ställ sedan enheten i minst 12 timmar före användning