Hur man byter ut dörren (2)

Senast uppdaterad 2021-03-22 16:30

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt

HUR man byter ut dörren

1) Skjut ner dörrlåset på båda sidor


2) Dra ut dörren och byt ut den mot en nyVarning: När du har installerat den nya dörren, stäng de två förreglingarna för att undvika att dörren faller.