Hur man byter ut dörren (H)

Senast uppdaterad 2021-03-22 16:25

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Hur man byter gångjärn

VERKTYG:

6 × 300 slitsad skruvmejsel     

6 × 300 skruvmejsel     

8 mm inre sexkantsnyckel


Steg 1

Dra upp den övre sidan av det nedre gångjärnsskyddet.

Steg 2

Ta bort gångjärnskåpan


Steg 3


Dra upp det övre gångjärnskåpan med en skruvmejsel.

Steg 4

Skruva loss den övre gångjärnsdelen.

Steg 5

Ta bort dörren

Omvänd ovanstående procedurer för att installera om gångjärn och dörrar, men var uppmärksam på punkterna nedan


Steg 1

Se till att packningen är ordentligt fastsatt

Steg 2

Se till att dörren är parallell med skåpet