Hur man demonterar, monterar och backar dörrar och gångjärn (17)

Senast uppdaterad 2021-03-22 15:00

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Instruktionerna för bakdörrarna ger information om hur man demonterar och monterar dörrar och gångjärn

280157736.pdf