Så här byter du gångjärnet (2)

Senast uppdaterad 2021-03-22 16:26

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt

HUR DU BYTER DÖRRGANGEN

1) Skjut ner dörrlåset på båda sidor2) Dra ut dörren3) Skruva loss de två skruvarna som fäster dörrgångjärnet4) Dra ut gångjärnet och byt ut det mot ett nytt