Så här installerar du kylenheten för skjutdörrar

Senast uppdaterad 2021-03-22 16:24

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


installationsvideor förklarar hur man monterar gångjärn och dörr

Hur du installerar din Kylskåp + TOP Frys skjutdörr - Kolonninstallation

Hur du installerar din kylskyddsdörr - Kolonninstallation