Hur man byter packning (6)

Senast uppdaterad 2021-03-23 09:11

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt

HUR man byter ut packningen

 

STEG 1 Dra ut packningen från fyra hörn. (Börja från hörnet.)

STEG 2 Ta bort packningen på varje sida

STEG 3 Placera en ny packning och montera den från fyra hörn.

Se till att packningsfoten (krokform) trycks helt in i packningssätet (dörrfoderns spår).

Se till att packningen är väl inriktad med packningssätet.

När du har stängt dörren, se till att packningen är ordentligt fäst vid dörren.