Hur man byter ut packningen (7)

Senast uppdaterad 2023-10-30 10:09

Innan underhållsarbeten utförs, avaktivera apparaten och dra ur stickkontakten ur vägguttaget.

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater krävs två personer för att flytta den.

Använd alltid skyddshandskar och medföljande skor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetskonsekvenser om de inte utförs på rätt sätt

TÄNK PÅ ATT FELAKTIG INSTALLATION KAN GENERERA ISOLERINGSFÖLUSTER OCH KOMPROMISSERA APPARATENS KORREKT FUNKTIONALITET.

BORTTAGNING AV TÄCKNING

  • Dra i packningen från ett hörn av dörren
  • Ta gradvis bort packningen från dörrsidorna
  • Ta bort packningen helt från hela dörren


INSTALLATION AV TÄCKNING

  • Börja installera först alla fyra hörnen genom att trycka på sidorna nära varje hörn
  • Tryck in de 4 sidorna med början från mitten av varje sida
  • När installationen är klar, dra fingrarna längs alla sidor för att kontrollera om det finns några ojämnheter
  • Eventuella ojämnheter tyder på att pilen inte är väl insatt och tryck därför igen på den


Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.