Substituição da junta - refrigeradores de vinho

Innan underhållsarbeten utförs, avaktivera apparaten och dra ur stickkontakten ur vägguttaget.

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater krävs två personer för att flytta den.

Använd alltid skyddshandskar och medföljande skor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetskonsekvenser om de inte utförs på rätt sätt

Byt packning

1.Ta bort packningen

Öppna dörren. Dra försiktigt ut packningen i övre hörnet, efter gå över till undersidan!

2. Sätt tillbaka packningen

Ta ut glasdörren (2x Torx20-skruv)!

Lägg ner dörren på ett mjukt material (till exempel en EPS), framsidan nedåt och placera packningsankaret i dörrens spår. Tryck försiktigt in resten av packningen. Sätt tillbaka luckan