Hur byter du kylskåpets eller frysens handtag?

Senast uppdaterad 2021-03-22 16:31

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Om du själv vill byta ut delar kan du hitta reservdelar, tillbehör och skötselprodukter i vår webbshop.

Se instruktionsvideon nedan:

  • Ta bort dörrhyllorna
  • Lossa det övre och nedre gångjärnet med en skruvmejsel
  • Ta bort dörren
  • Skruva loss de gamla gångjärnen
  • Skruva fast de nya gångjärnen
  • Kontrollera funktionerna hos de nya gångjärnen på dörren
  • Skjut gångjärnen över skruvarna på kylen
  • Skruva tillbaka gångjärnen på kylen