Hur man byter dörrhandtag (H1)

Senast uppdaterad 2021-03-22 16:54

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Hur man byter dörrhandtag

VERKTYG:

6 × 300 skruvmejsel     

2 × 100 slitsad skruvmejsel

ÖPPNA TÄCK

Steg 1

Fäll upp framsidan på det externa handtaget.


Steg 2

Ta bort frontluckan


Steg 3

Skruva loss handtaget och ta bort det

Omvänd tidigare steg för att installera ett nytt handtag