Byte av dörrhylla (V)

Senast uppdaterad 2024-04-18 16:27

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete.

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


DÖRRHYLLFÖRÄNDRING

Dra försiktigt upp hyllan med båda händerna utan att böja eller vrida hyllan.

När hyllan är fri från monteringsdetaljer på höger och vänster sida kan du ta ut hyllan genom att dra åt dig själv.