Montera och byta ut CleanAir+-filtret

Senast uppdaterad 2023-07-11 11:55

CleanAir+ Produkten har ett aktivt kolfilter som absorberar dålig lukt och låter dig bevara den bästa smaken och aromen för alla livsmedel utan risk för luktsmitta.

Hantera luftfiltret försiktigt för att undvika att repa ytan.

Vid leverans ligger luftfiltret i en plastpåse för att upprätthålla filterprestandan.

Montera luftfiltret innan du aktiverar produkten.

1. Ta ut filtret ur plastpåsen.

2. Öppna plasthöljet och sätt den ribbade ytan på gallret. Montera filtret inuti det markerade området på den gallerförsedda ytan.

3. Håll ner filtret medan du stänger plasthöljet tills du hör ett klick.

4. Ta bort den övre glashyllan från kylfacket. Skjut in plasthöljet med luftfiltret på glashyllans vänstra sida.

5. Sätt tillbaka glashyllan i kylfacket. Var försiktig så att du inte slår emot filtret när du sätter in glashyllan.

Byte av luftfilter

1. Öppna plasthöljet.

2. Dra ut det använda luftfiltret.

3. Packa upp det nya luftfiltret ur plastpåsen och sätt in det i lådan.

4. Stäng plasthöljet.

5. Efter filterbytet trycker du på Filter Reset-larmknappen på kontrollpanelen för att stänga av larmet.

För bästa prestanda, placera plasthöljet på rätt plats (till vänster om glashyllan) och byt ut -filtret var 6:e månad.För mer information se"Indikator för luftfilterbyte".

Luftfiltret är ett förbrukningsbart tillbehör och täcks därför inte av garantin. Du kan köpa nya luftfilter hos din lokala återförsäljare.

Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.