Byte av interiörhyllor

Senast uppdaterad 2021-03-23 09:17

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Jag byter ut hyllor

Det finns olika typer av hyllor, och beskrivningen och bilderna ger stöd för att identifiera hyllan och korrespondentbyte.

Rörliga hyllor

Kylskåpets väggar är utrustade med en serie löpare så att hyllorna kan tas bort genom att dra ut den och placera dem efter önskemål.

Word-importbild Word-importbild

Flaskställ

Kylskåpets väggar är utrustade med en serie löpare så att   Flaskstället kan tas bort genom att dra ut det och placera det efter önskemål.

Word-importbild

Glashyllor som skiljer lådorna

Så här tar du bort en glashylla:

1. Ta bort omgivande lådor (se "   Lådbyte "artikel".

2. Dra ut låsstift på båda sidor om hyllan (1).

3. Dra ut glashyllan utåt (2).

Word-importbild

Följ stegen ovan i omvänd ordning för att sätta tillbaka glashyllan.

VARNING! När du trycker in låspinnarna, se till att sätta in dem helt på plats.