Hur man byter glashylla (V)

Senast uppdaterad 2021-03-23 09:34

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


FÖRÄNDRING AV GLASHYLLA

Lyft först framsidan av glaset försiktigt.

Då kan du dra ut glaset genom att dra direkt mot dig själv.