Hur man byter hyllan (3)

Senast uppdaterad 2021-03-23 09:18

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


RÖRLIGA hyllor

Kylskåpets väggar är utrustade med en serie löpare så att hyllorna kan placeras efter önskemål.

För att säkerställa korrekt luftcirkulation, flytta inte glashyllan ovanför grönsakslådan