Hur man byter ut lådan (V)

Senast uppdaterad 2021-03-23 09:29

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


KORG-CHILLER-CRISPER-FÖRÄNDRING

Dra först ut korgen tills den når ändläget,

Dra försiktigt framsidan uppåt tills den frigörs från styrningarna på sidorna.

Slutligen fortsätt dra ut den och ta bort den från platsen