Inre hyllbyte (7DW)

Senast uppdaterad 2021-03-23 09:33

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt

1. Mathyllor

STEG 1 Lyft upp hyllan.

STEG 2 Dra framåt.

Var försiktig så att du inte skadar de inre fodrarna på hyllramens hållare.

※ Följ omvänd ordning när du monterar bytet

2. Hyllor för grönsaker

STEG 1 Dra hyllan framåt.

STEG 2 Dra uppåt framåt.

Var försiktig så att du inte skadar de inre fodrarna på hyllramens hållare.

※ Följ omvänd ordning när du monterar bytet.