SpinView® hyllbyte

Senast uppdaterad 2022-07-28 12:05

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


SpinView® hyllbyte


Ta bort SpinView®-hyllan

SpinView®-hyllan kan tas bort från glashyllan för utbyte eller rengöring. Så här tar du bort hyllan:

1.Lyft framsidan av SpinView®-hyllan uppåt.

Word-importbild

2. Dra SpinView®-hyllan i den visade riktningen för att lossa den från klämmorna.

Word-importbild

För att ta bort SpinView®-klämmorna från glashyllan som stöder SpinView®-hyllan, följ de omvända stegen som beskrivs i installationen av SpinView®

Installera SpinView®-hyllan

VARNING! Rengör tillbehöret med en mjuk, fuktig trasa före första användning. Högsta tillåtna belastning på hyllan är 15 kg.

1. Ta bort en av glashyllorna från kylskåpet.

2. Ta bort den bakre kanten från glashyllan.

Word-importbild

3. Skjut in SpinView®-klämmorna på glashyllans bakkant.

Word-importbild

4. Montera SpinView®-hyllan. Se till att klämstiften passar i speciella fördjupningar vid hyllans botten. Kontrollera om SpinView®-hyllan är korrekt monterad genom att flytta den försiktigt framåt och bakåt.

Word-importbild

5. Placera hyllan med klämmorna inuti kylen. Skjut in hyllan tills klämmorna låses inuti facket.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.