Ta bort och montera hyllor - vinkylare

Senast uppdaterad 2023-07-13 13:11

Innan underhållsarbeten utförs, avaktivera apparaten och dra ur stickkontakten ur vägguttaget.

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater krävs två personer för att flytta den.

Använd alltid skyddshandskar och medföljande skor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetskonsekvenser om de inte utförs på rätt sätt

Ta bort och montera hyllor - vinkylare

Ta bort hyllor

Den nedre delen av hyllan är utrustad med skenor i mitten och krokar bak.

Ta ut hyllan:

1. Öppna luckan försiktigt.

2. Haka av en av hyllans bakkrokar

För att lossa hyllan räcker det att haka loss endast en bakre krok

3. Lyft hyllan något och dra ut den ur produkten.

Installera hyllor

Sätta tillbaka hyllan i dess ursprungliga position:

1. Tryck in skenorna på båda sidor i produkten tills de stannar.

2. Sätt in hyllan diagonalt i produkten.

3. Lägg styrskenorna på skenorna

4. Tryck ner hyllan ordentligt för att låsa båda krokarna på skenorna.

5. Dra ut hyllan flera gånger och tryck tillbaka den in i produkten. Tryck sedan ner den ordentligt igen för att kontrollera att den är korrekt fasthakad på skenorna.

6. Tryck tillbaka hyllan i produkten

FÖRSIKTIGHET! Innan du placerar vinflaskor på hyllorna, se till att de är ordentligt fasthakade

Använd endast trähyllorna för att förvara flaskor.

Ta bort och montera hyllor (60 cm apparat)

Ta bort hyllor

Ta ut hyllan:

1. Öppna vinkylens dörr helt

2. Dra ut hyllan.

3. Ta tag i hyllan i mitten, lyft upp den något och ta ut den ur vinkylen.

Installera hyllor

Sätta tillbaka hyllan i dess ursprungliga position:

1. Dra ut hyllskenorna helt.

2. Placera hyllans bakre fästen på skenorna så att de är fästa på båda sidor.

3. Rikta in styrskenorna på framsidan

4. Tryck ner hyllans bakre del ordentligt för att kontrollera att den är korrekt placerad och fastsatt på skenorna och tryck tillbaka den i vinkylen.

FÖRSIKTIGHET!

Innan du placerar vinflaskor på hyllorna ska du se till att de sitter fast ordentligt på skenorna

Kontrollera eventuell felplacering av hyllan:

Använd endast trähyllorna för att förvara flaskor.

Hitta din produktmanual
Hitta din produktmanual

Lös problem och sök upp instruktioner eller annan dokumentation om din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.