Hur man tar isär och monterar Comfort Lift-korgen

Senast uppdaterad 2024-02-07 11:06

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


1. Demontering av korg

För att demontera korgen är det nödvändigt att ha den i det nedre läget, annars låser lyftmekanismen korgen och det är inte möjligt att ta isär den.1- Tryck på snäppet för att ta bort plastlåsdelen (främre stopp)     

2 - Dra i plastlåset med snäppet.

3 - Gör denna operation på vänster och höger skenor     


4 - Dra korgen så långt ut som möjligt utan att rotera lyftrörelsen. Dra sedan på varje sida snäppet 1 cm mot mitten av diskmaskinen och dra samtidigt korgen ut minst 1 cm.

5 - Skjut skenorna på båda sidor mot diskmaskinens inre medan du håller korgen


2.      Korgmontering

Med lyftmekanismen i nedre läge

För att sätta ihop korgen är det nödvändigt att den ligger i det nedre läget, annars kolliderar lyftmekanismen med korgen och det är inte möjligt att montera den.


1- För in korgen på skenorna genom att skjuta ut skenorna och skjut in korgen

2 - Se till att korgen sitter fast på lyftmekanismen

3 - Montera plastlåsdelen

4 - Gör denna åtgärd på vänster och höger skenor