Hur man tar isär och monterar perimetral packning för diskmaskin

Senast uppdaterad 2021-03-23 11:19

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Hur man demonterar och monterar perimetral packning för diskmaskin

1. Dra försiktigt packningen i bottenkanten för att ta ut den ur hylsan och fortsätt tills hela packningen har tagits ut.

 

2. Börja sätta in den nya packningen i nedre kanter (vänster och höger sida). Se till att den trycks in i uttaget.

Word-importbild

3. Fortsätt sätta in packningen på både vänster och höger sida tills du når de övre hörnen (vänster och höger).

Word-importbild

4. Använd tummen för att sätta in packningen i hörnen.

 Word-importbild

5. VARNING! Se till att packningen sitter ordentligt i hörnen (se bilder nedan):

Packning ordentligt isatt

Packning INTE ordentligt isatt

Packning INTE ordentligt isatt

6. Fortsätt sätta in packningen på den övre delen av hylsan från vänster och höger sida och sluta i mitten.

Word-importbild

Word-importbild