Hur byter jag avloppsfiltret i min diskmaskin? (video)

Senast uppdaterad 2021-03-23 11:29

Problem:

  • Hur byter du avloppsfiltret i diskmaskinen?

Gäller för:

  • fristående diskmaskin
  • integrerad diskmaskin

Upplösning:

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt

Se instruktionsvideon:

1. Koppla bort apparaten.

2. Skjut ut den undre korgen.

3. Vrid filtret åt höger och dra ut det.

4. Sätt det nya filtret på plats och vrid åt vänster för att säkra det.

  • Du hittar reservdelar, tillbehör och vårdprodukter i vår webbshop.
  • Titta på PNC (produktnummerkod) på din apparat och skriv in den i sökmotorn på webbshoppen för att hitta rätt och originella reservdelar till din apparat.