Hur man rengör, demonterar och monterar din diskmaskin mitt på sprayarmen

Senast uppdaterad 2021-03-23 11:34

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Montering av sprayarmen är den omvända processen

Instruktionsvideo