Hur man demonterar och monterar dörrgångjärnet (svetsat)

Senast uppdaterad 2021-03-23 09:39

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Hur man demonterar och monterar dörrgångjärnet (svetsat)

För att byta ut dörrhaken, lossa skruvarna som håller fast dörren i skåpet.

Anmärkning:

Denna dörr är en svetsad version och gångjärnet kan inte tas ut. För att byta ut gångjärnet, byt ut hela dörren inklusive gångjärnet.