Hur man tar bort dörrgångjärn och mikrobrytarspak

Senast uppdaterad 2024-02-19 09:23

Säkerhet

Allt arbete som ska utföras inuti apparaten kräver särskilda färdigheter och kunskaper och får endast utföras av kvalificerade och auktoriserade servicetekniker

Denna plattform är inte utrustad med en ON/OFF-brytare.

Innan du kommer åt interna komponenter, dra ut kontakten ur uttaget för att koppla bort strömförsörjningen.

Vissa av komponenterna i den mekaniska delen kan orsaka skador, så bär lämpligt skydd och fortsätt med försiktighet.

Töm alltid apparaten på allt vatten innan du lägger den på sidan.

Om apparaten måste läggas på sidan för underhåll eller av annan anledning, lägg den på vänster sida för att undvika risken för att eventuellt kvarvarande vatten faller ned på huvudkretskortet.


Lossa skruvarna som håller fast den i skåpet.

Word import bild

Lossa de 13 perimeterskruvarna som fäster den inre dörrkarmen.

Word import bild

1. Dörrgångjärn

2. Invändig dörrkarm

Word import bild

3. Intern ruta

Word import bild

4. Extern ruta

Word import bild

GångjärnDörrs mikrobrytarspak
Word import bild
För att ta bort gångjärnet, skjut helt enkelt bort stiftet som fäster det på den bakre ramen.För att ta bort dörrens mikrobrytarspak, tryck på två fästklämmor.
Tryck på spaken tills du har tagit bort den helt.
Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.