Hur man byter dörr

Senast uppdaterad 2021-03-23 09:35

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Hur man byter dörr (skruvad)

Word-importbild


För att byta ut dörren, lossa skruvarna som håller fast den i skåpet.