Hur man byter dörrlucka

Senast uppdaterad 2021-03-23 09:34

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Hur man byter dörrlucka


1 Lyft upp handtaget för att höja locket.

Word-importbild

2. Ta bort de två gångjärnsstiften mot insidan.

Word-importbild

3. Lyft upp locket och ta bort det.

Word-importbild

Upprepa dessa steg i omvänd ordning vid återmontering.