Hur man demonterar och monterar dörrens säkerhetsspärr (torktumlare)

Senast uppdaterad 2023-12-27 14:40

Säkerhet

Allt arbete som ska utföras inuti apparaten kräver särskilda färdigheter och kunskaper och får endast utföras av kvalificerade och auktoriserade servicetekniker

Denna plattform är inte utrustad med en ON/OFF-brytare.

Innan du kommer åt interna komponenter, dra ut kontakten ur uttaget för att koppla bort strömförsörjningen.

Vissa av komponenterna i den mekaniska delen kan orsaka skador, så bär lämpligt skydd och fortsätt med försiktighet.

Töm alltid apparaten på allt vatten innan du lägger den på sidan.

Om apparaten måste läggas på sidan för underhåll eller av annan anledning, lägg den på vänster sida för att undvika risken för att eventuellt kvarvarande vatten faller ned på huvudkretskortet.Plocka isär

En ritning av en tvättmaskin Beskrivning genereras automatiskt


Montera


Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.