Hur man demonterar och monterar bälgtätningen (2)

Senast uppdaterad 2024-03-05 07:43

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt

Hur man byter bälgsälen

1. Bänkskiva

Word-importbild

Ta bort skruvarna som håller fast den på bakpanelen.

Word-importbild

Dra ut den från baksidan.

Dörrsäkerhetsanordning (med inbyggd fläns)

Word-importbild


Ta bort plastringen som fäster bälgtätningen på skåpet.


Lossa bälgtätningen från skåpet.

Word-importbild

Lossa de två skruvarna som håller fast dörrens säkerhetsspärr på frontpanelen.

Word-importbild

Ta enheten och flytta den åt vänster.

Word-importbild

Vrid den mot insidan (flänsens högra sida).

Word-importbild

Dra ut den åt höger och ta bort den.

Dra ut ledningsskyddet från dörrskyddsanordningen.

Koppla bort kontakten.


För att återmontera dörrens säkerhetsanordning, upprepa samma åtgärder i omvänd ordning.

Word-importbild


Innan du drar åt skruvarna för att fästa dörrens säkerhetsanordning på frontpanelen, se till att flänsen är ordentligt placerad på utsidan, vilket indikeras av pilarna.

Dra åt skruvarna med ett moment på 2,5 Nm.

Kontrollpanel  

Word-importbild

Ta bort bänkskivan (se relevant avsnitt).

Word-importbild

Dra ut tvättmedelsfacket och tryck samtidigt på höger sida som indikeras av pilen.

Word-importbild

Ta bort skruven som håller fast kontrollpanelen på transportören.

Word-importbild

Dra ut klämman vid behov.

Word-importbild

Ta bort de fyra skruvarna som håller tvärstången på skåpets sidor.

Ta bort de två skruvarna som håller tvättmedelsfacket på tvärstången.

Word-importbild

Lossa ankarfliken som håller tvättmedelsfacket på tvärstycket.

Word-importbild

Lyft båda sidorna av kontrollpanelen så att du drar ut krokarna som håller fast den på frontpanelen.

Word-importbild

Ta bort kontrollpanelen och placera den enligt bilden, och se till att du har ett skydd för att förhindra repor.

Frontpanel

Ta bort bänkskivan (se relevant avsnitt).

Ta bort kontrollpanelen (se relevant avsnitt).

Ta bort plastringen, ta bort dörrbälgtätningen från frontpanelen.

Lossa skruvarna som håller fast dörrens säkerhetsspärr (se tillhörande avsnitt).

Word-importbild

Luta tvättmaskinen (bakåt).

Lossa de tre skruvarna som fäster frontpanelen på basen (indikeras av pilarna).

Word-importbild

Lossa de två skruvarna som fäster frontpanelen på sidorna (indikeras av pilarna).

Word-importbild

Ta bort frontpanelen.

När du monterar frontpanelen drar du först åt de två övre skruvarna och sedan de tre nedre skruvarna.

Från frontpanelen kan du komma åt

BälgsälNär dörrbälgstätningen har tagits bort från sitt säte i skåpet. Ta bort fickan från lådfacket.

Word-importbild

Dra ut lådfacket från inloppsfickan för rengöringsmedel för bälgförseglingen (öppna klämman om det behövs, annars lämna den stängd).

Word-importbild

För återmontering.

När du sätter in lådfacket i bälgtätningens ficka:

Sätt tillbaka klämman i sitt säte i fickan på hyttbälgstätningen (stäng den om den är öppen).

Smörj insidan av fickan.

Word-importbild


Smörj också utsidan av lådfacket som ska sättas in i fickan.


För försiktigt in den del av lådfacket som indikeras av pilen i bälgtätningens ficka.

Word-importbild

Kontrollera att dispensern är perfekt på plats för att undvika vattenläckage.

Ta bort snäppringen som fäster tätningen på badkaret.
Word-importbild


Ta ut tätningen ur det svetsade badkaret.


(se till att tätningen hålls på plats med en snäppring)

Vid återmontering av tätningen

använd flytande tvål för att smörja delen där badkaret är insatt (indikeras av den röda cirkeln).

Se till att referenserna är inriktade.

Montera tillbaka låsringen mellan dörrbälgtätningen och badkaret.

Sätt tillbaka plastringen mellan dörrbälgtätningen och skåpet.