Hur man tar isär och monterar dörrlocket

Senast uppdaterad 2021-03-23 09:43

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Hur man tar isär och monterar dörrlocket:

  1. Ta bort det från huset genom att dra det från ena kanten.
  2. Montera den genom att knäppa den på plats med början från samma punkt som den togs bort.
  3. Tätningen levereras i rätt längd (skär inte den).

Word-importbild

Instruktionsvideo