Hur man tar isär och monterar tvättmedelsfacket (FL Compact) (video)

Senast uppdaterad 2023-02-08 08:21

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete.

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Hur man tar isär och monterar tvättmedelsfacket

1. Dra tvättmedelslådan ordentligt mot dig tills den frigörs av låselementet.

Word-importbild

Word-importbild

2. Placera lådan upp och ner. Klämman på motsatt sida (övre sida), som indikeras av pilen, ska lossas.

3. Tryck på klämman med hjälp av en platt skruvmejsel enligt nedan.

Bilden nedan visar klämman i frigjort läge.

Word-importbild

4. Lossa spärrarna på undersidan

Bilden nedan visar tvättmedelsfacket separerat från tvättmedelshandtaget

Word-importbild

Instruktionsvideo


Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.