Hur man tar isär och monterar tvättmedelsfacket (FL) (WaterSoftener)

Senast uppdaterad 2021-03-23 10:48

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete.

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt

Hur man tar isär och monterar tvättmedelsfacket

ANMÄRKNING:

Nedanstående bilder är endast illustrativa, de kan skilja sig från din tvättmaskin / tvättmaskin.

Öppna tvättmedelsfacket. Spärren (indikerad med “PUSH” -namn) syns på vänster sida.

Tryck på spärren (“PUSH”) enligt bilden och dra ut tvättmedelsfacket.

Vänd lådan upp och ner.

Ta bort handtaget genom att trycka på de tre spärrarna och ta bort handtaget enligt bilden.


Bild som visar handtaget skilt från tvättmedelsfacket.

Byt ut tvättmedelsfacket.

Skjut in handtagets krokar i skårorna på lådan enligt bilden.

Vrid handtaget tills de nedre spärrarna låses fast.

Se till att de tre spärrarna är korrekt låsta.