Så här byter du luddfiltret på din torktumlare

Senast uppdaterad 2024-03-05 13:05

Säkerhet

Allt arbete som ska utföras inuti apparaten kräver särskilda färdigheter och kunskaper och får endast utföras av kvalificerade och auktoriserade servicetekniker

Denna plattform är inte utrustad med en ON/OFF-brytare.

Innan du kommer åt interna komponenter, dra ut kontakten ur uttaget för att koppla bort strömförsörjningen.

Vissa av komponenterna i den mekaniska delen kan orsaka skador, så bär lämpligt skydd och fortsätt med försiktighet.

Töm alltid apparaten på allt vatten innan du lägger den på sidan.

Om apparaten måste läggas på sidan av underhåll eller av annan anledning, lägg den på vänster sida för att undvika risken för att eventuellt kvarvarande vatten faller ned på huvudkretskortet.1. Öppna dörren

2. Ta bort det gamla filtret från uttaget

Ett diagram över en maskinbeskrivning som genereras automatiskt

3. Sätt i ett nytt filter

4. Stäng luckan

En ritning av en maskin Beskrivning genereras automatiskt

ANVÄND INTE torktumlaren utan filtret!

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.