Påverkas Elextrolux utav EUs nya lagar kring köldmedium 2025?

Senast uppdaterad 2020-03-17 16:00

Problem

  • Påverkas Electrolux utav EUs nya lagar kring köldmedium 2025?

Gäller för

  • AC
  • Värmepump

Lösning

  • Från Electrolux kan vi inte uttala oss om ärendet då detta ligger allt för långt bort i tiden
  • Den 1 Januari 2025 kommer ett nytt förbud träda i kraft mot försäljningen av singel-splitaggregat med en fyllnadsmängd på mindre än 3kg köldmedium som har ett GWP-värde på 750 eller mer.
    Förbudet gäller med andra ord inte för andra typer av värmepumpar. Förbudet gäller för sättande på marknaden, det betyder att det även efter 1 Januari 2025 kommer att vara tillåtet att vid service fylla R410A i produkter som var installerade före den 1 Januari 2025.

    Det är viktigt att tänkta på, även om det inte finns ett formellt förbud, är att i och med nedfasningen enligt f-gasförordningen så är det mycket troligt att det för det första blir väldigt dyrt med många syntetiska kölmedier med höga GWP-värden och för det andra att det kan komma att bli brist på köldmedier. Det kommer att gälla alla de vanligaste syntetiska köldmedier vi använder, i alla typer av värmepumpar idag, R410A, R407C, R134C etc
Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.