Det går inte att starta luftrenaren

Senast uppdaterad 2020-03-27 16:53

Problem

  • Det går inte att starta luftrenaren 

Gäller för

  • Pure A9

Lösning

  1. Kontrollera att luftrenaren är ansluten till ett fungerande eluttag
  2. Kontrollera att filtret sitter i ordentligt
  3. Kontrollera att filterluckan är stängd ordentlig
  4. Om problem kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter