Det går inte att starta SMART läget på min luftrenare

Senast uppdaterad 2020-03-27 16:56

Problem

  • Det går inte att starta SMART läget på min luftrenare

Gäller för

  • Pure A9

Lösning

  1. Kontrollera så att det inte har blivit några skador på RFID taggen, taggen finns ovanpå filterenheten under en blå lapp
  2. Om RFID taggen är skadad kan du köpa ett nytt filter
  3. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter